Privacy verklaring

PRIVACY STATEMENT MR4Tune BV

Dit is de website van Mr4Tune
Adres: Kerkenbos 1015K, 6546 BB Nijmegen
KvK-nummer: 63006545

Dit is een privacyverklaring van MR4Tune BV. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. MR4Tune acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-05-2018.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
Als u een zakelijk account aanmaakt voor deze website wordt u gevraagd de Kamer van Koophandel gegevens van de onderneming en verdere bedrijfsgegevens te verstrekken. Als u een particulier account aanmaakt vragen wij u uw prive gegevens ( Naam, adres, woonplaats, geboortedatum en contactgegevens) in te vullen. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

CONTACTFORMULIER EN NIEUWSBRIEF


Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daar van. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

COOKIES


Op de website van MR4Tune wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt om in het bestelproces informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen om een volgend bezoek aan de website te vergemakkelijken. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van de website.

BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN


De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de eerder genoemde doeleinden af te handelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

OVERDRACHT ONDERNEMING


De mogelijkheid bestaat dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS


Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zo nodig wijzigen op uw eigen account. Als u wilt weten welke gegevens MR4Tune over u heeft vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u hierover contact met ons opnemen. Ook kunt u MR4Tune verzoeken om gegevens te verwijderen, dan wel af te schermen.

U wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van MR4Tune (die op de website van MR4Tune terug te vinden is) en in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn (persoons)gegevens.


AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS


Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.